Binding til momssøknadsmodell utsatt

Binding til momssøknadsmodell utsatt

Kulturdepartementet har avgjort at innføringen av bindingstid for valg av søknadsmodell i merverdiavgiftsordningen skal utsettes.

Publisert   | Sist oppdatert 

Søkere vil derfor ikke binde seg for tre år i valg av modell i 2014. Dette skjer etter at Frivillighet Norge anmodet om dette tidligere i år.