Erfaringer med momskompensasjonsordningen 2014

Målsetningen med denne rapporten er å beskrive organisasjonens erfaringer med momskompensasjonsordningen, samt å dokumentere ulike forhold som fremmer eller hemmer momskompensasjonens tilgjengelighet for de frivillige organisasjonene.

I tillegg til undersøkelsen for 2014 baserer rapporten seg på en gjennomgang av relevante saksdokumenter knyttet til utviklingen av momskompensasjonsordningen, opplysninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet (LT) og tidligere undersøkelser blant Frivillighet Norges medlemmer.


Les rapporten her.