Erfaringsrapport: Frivillige organisasjoners erfaringer med momskompensasjonsordningen i 2011

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge har laget en erfaringsrapport om frivillige organisasjoners erfaringer med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2011.

Les hele rapporten her.