Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen

Se Frivillighet Norges innspill til Kulturdepartementet, sendt 10. mai 2017, før endringen i momskompensasjonsordningen sendes på en bred høring.

Last ned brevet her