Momskompensasjonsundersøkelsen 2013

Publisert   | Sist oppdatert 

Undersøkelsen viser at rammebevilgningen i statsbudsjettet, som ligger til grunn for momskompensasjonsordningen, har økt i takt med de signaler regjeringen så langt har gitt.

I 2012 fikk søkerne tildelt 620 mill. kr. gjennom momskompensasjonsordningen. I 2013 fikk søkerne tildelt 941 mill. kr. Les hele undersøkelsen her.