Resolusjon om moms, vedtatt på medlemsmøte 05.12.11

REGJERINGEN MÅ STÅ VED LØFTET OM Å FJERNE FRIVILLIGHETSMOMSEN!

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillige organisasjoner sitter igjen med momsutgifter som næringsdrivende og kommuner slipper. Mange organisasjoner betaler mer i moms til staten enn de får i offentlig støtte. De frivillige organisasjonene skaper enorme verdier for samfunnet. SSB verdsatte det frivillige ulønnete arbeidet til rundt 55 mrd kr i 2008. Organisasjonene må fritas for momsbelastningen ved innkjøp til den frivillige virksomheten.

I.2009 ga regjeringen de frivillige organisasjonene løfte om en rammestyrt momskompensasjons-ordning som skulle trappes opp jevnt til totalt 1,2 mrd kroner i 2014. I forslaget til statsbudsjett for 2012 bryter regjeringen løftet og legger opp til at rammen for kompensasjonsordningen bare skal økes med 3,1% til 627 mill kr, dvs. tilsvarende forventet prisøkning.

For organisasjonene innebærer løftebruddet at de må omdisponere penger som var planlagt brukt til aktiviteter og ideelle formål. Pengene må i stedet brukes på momsregningen som de forventet at staten skulle ta til neste år. Særlig gjelder dette lokale lag og foreninger, som bruker størsteparten av pengene sine på innkjøp.

Frivillighet Norge krever at:

  • Regjeringen trapper opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 200 mill kr til 800 mill kr i 2012, slik som frivilligheten ble lovet før valget i 2009.
  • Momskompensasjonsordningen må endres slik at de frivillige organisasjonene får refundert moms på innkjøp til den frivillige virksomheten krone for krone, uten avkortning.