Svar fra KUD angående momskompensasjonsordning (januar 2010)

Frivillighet Norge har mottatt svar fra Kulturdepartementet (KUD) på vårt brev av 7. desember 2009.

Publisert   | Sist oppdatert