Skattefradrag for gaver

Frivilligheten samler inn store beløp til samfunnsnyttige formål og gir enkeltmennesker gleden av å delta i meningsfylt arbeid.

Publisert   | Sist oppdatert 

Vi vil at frivillig sektor skal vokse på egne premisser. Derfor vil Frivillighet Norge endre Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Ordningen er viktig for rekruttering av givere. Sammen med andre ordninger er den viktig for ressurstilgangen i en stor del av frivilligheten.

Vi vil at det skal bli enklere å delta i skattefradragsordningen for gaver, at frivillige organisasjoner skal få flere gaveinntekter og at ordningen bidrar til større mangfold og oppslutning blant giverne, ved å:

  • øke antallet organisasjoner som kvalifiserer til å motta skattefrie gaver, gjennom Frivillighetsregisteret
  • høyne det fradragsberettigede beløpet til 100.000 kroner for bedrifter
  • forenkle systemet gjennom bedre prosedyrer og bruk av Altinn

Sentrale dokumenter om skattefradragsordningen