Verdifulle bidrag - Rapport om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Her finner du Frivillighet Norges nye rapport Verdifulle bidrag, om skattefradradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner i inntektsåret 2012-2013. Rapporten viser bl.a. at omfanget på gaver gitt gjennom skattefradragsordningen er doblet siden 2005. I 2013 ble det for første gang gitt skattefradrag for gaver på mer enn 2,7 milliarder kroner.