Frivillighet Norges innspill til forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018

Frivillighet Norges innspill til forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018

Her er Frivillighet Norges innspill til forslag til revidert nasjonalbudsjett, oversendt til Finanskomiteen 22. mai 2018.

Frivillighet Norges innspill til forslag til revidert nasjonalbudsjett, oversendt til Finanskomiteen 22. mai 2018. 

Se innspillet her