Grensen for lønnsopgaveplikt for frivillige organisasjoner økes

Publisert   | Sist oppdatert 

I statsbudsjettet for 2014 ble grensen for lønnoppgaveplikt for frivillige organisasjoner økt fra 4000 kr til 6000 kr. Beløpsgrensen ble sist endret i 2008 og Frivillighet Norge mener den bør knyttes til utviklingen i folketrygdens grunnbeløp, eller en annen størrelse som sikrer at tiltaket beholder verdien over tid. Tiltaket innebærer forenkling, særlig for små foreninger som ofte har liten administrativ kapasitet og - kompetanse.

Les om økningen på Finansdepartementets nettside.