Statsbudsjettet 2015: Høringssvar Familie- og kulturkomiteen

Statsbudsjettet 2015: Høringssvar Familie- og kulturkomiteen

Publisert   | Sist oppdatert 

I innspillet til Familie- og kulturkomiteen fokuserte Frivillighet Norge på momskompensasjon til frivillige organisasjoner, skattefradrag for gaver, voksenopplæringsmidlene og fond for eierløs arv. Les hele innspillet her.