Inspirerende fotoutstilling til utlån

Inspirerende fotoutstilling til utlån

En utstilling om frivillige organisasjoner

Portrett av endring er en utstilling laget av Frivillighet Norge for å synliggjøre nye aktører i frivillig sektor. I Norge har vi fått en spennende framvekst av minoritetsorganisasjoner. Organisasjonene gir stemmer til mennesker med engasjement, ønsker og behov. De er gode eksempel på den sterke rollen frivillig sektor har i Norge, som en kanal for innflytelse og en arena for livsutfoldelse.

Hva får du?

Portrett av endring gir oss gjennom foto og tekster et møte med Ahmadiyya Muslim Jamaat, Damini House of Culture, Bibi Amka, Samadoon, Afghansk Ungdomsforening i Norge og Wild X. Utstillingen ble laget til konferansen Møteplass 2011 med støtte fra Stiftelsen Fritt ord.

Utstillingen består av 6 store plakater (120x60 cm), en mindre omtaleplakat og staffeli. Fotografiene er tatt av Gisle Bjørneby og tekstene er skrevet av Guri Idsø Viken.

Alle som ønsker kan fritt låne utstillingen. Den som låner må selv hente og levere utstillingen hos Frivillighet Norge.

Har du spørsmål eller ønsker å låne utstillingen så send en e-post til Ida Marie Holmin, ida@frivillighetnorge.no