Nesodden kommune

Råd for likestilling av funksjonshemmede

«Hvordan vi nådde der vi er i dag? En blanding av stå-på-vilje og iherdighet, og bruk av pressen for å gjøre oss synlige»

Det er lovpålagt å ha et råd for likestilling av funksjonshemmede i alle kommuner i Norge. På Nesodden har Rådet for likestilling av funksjonshemmede gått gjennom en aktiviseringsprosess. Tidligere satt ingen kommunestyrepolitikere i rådet og det var lang avstand til politisk og administrativ ledelse i kommunen, men etter å ha utfordret og stått på, og etter politiske utskiftninger, spiller nå rådet og kommunen på lag. I dag består rådet av representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), samt tre politikere. Rådet møter ordføreren og rådmannen på faste halv-årlige møter. Det jobbes nå i fellesskap aktivt med å få til universell utforming av kommunen. Eksempler er universell utforming av nettsider og viktig påvirkning i byggingen av nytt kommunesenter.

Rådet har tidligere invitert med seg kommunen ut for selv å oppleve utfordringene. Formannskapet ble tatt med på en runde med rullestol og blindestokk i kommunen, og da tidligere ordfører prøvde å ta ut penger i minibanken, gikk det ikke bra. For å oppnå gjennomslagskraft har rådet også brukt lokalpressen mye. Tidligere sa rådet ifra om dårlig tilrettelegging av valglokalene i kommunen gjennom pressen på valgdagen. I forbindelse med valget 2013 la rådet premissene for tilrettelegging av valglokalene i samarbeid med kommunen. Kommunen lytter på rådet og er glade for å kunne løse problemer de får vite om i forveien. Samarbeidet med frivilligheten er bra for innbyggerne i kommunen og kommunens omdømme og frivilligheten opplever at kommune og frivillighet «drar lasset sammen».

Nesodden har båtsamband med Oslo. Nesodden kommune står nå sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede for å sette fokus på tilpasning ved ombordstigning i ferjer. Dette er ikke et kommunalt ansvar, men kommunen er med på å stille krav til fylkeskommune og private aktører. Målet er å få til en universelt utforma kommune innen 2025.

Nesodden kommune planlegger nå å lage et vedtak om en overordnet frivillighetspolitikk. De vil invitere til et stort oppstartsmøte for å presentere sin visjon og høre hva organisasjonene kan tenke seg.

Kontakter: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune og Nesodden kommune.