Løsningen for integrasjon mot Brønnøysundregistrene

Løsningen for integrasjon mot Brønnøysundregistrene

Løsningen er et viktig ledd i forenklingsarbeidet i frivillig sektor og vil gjøre det lettere for både sentral- og lokalledd i frivillige organisasjoner å sørge for oppdatert informasjon i Brønnøysundregistrene. Den vil også gjøre det lettere for flere lokallag å få organisasjonsnumre og kunne motta grasrotmidler.

Brønnøysundregistrene etablerte Frivillighetsregisteret 1. desember 2008. Formålet med registeret er å forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter, ved å samle og gjøre tilgjengelig nøkkelinformasjon om frivillige organisasjoner ett sted. Ved lanseringen av registeret ble frivillig sektor lovet en enkel måte å registrere en samlet organisasjon på. Et hovedmål med en slik ordning var at frivillige organisasjoners lokalledd skulle unngå dobbeltarbeid.

Som et ledd i å innfri det løftet har det, over lengre tid, vært jobbet med en løsning som skal sørge for at endringsmeldinger enkelt kan sendes til Brønnøysundregistrene (Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret) når de oppdateres i organisasjoners medlemssystemer. 

En enklere hverdag for organisasjonene

Integrasjonsløsningen vil kunne føre til en enklere hverdag for lokale tillitsvalgte, som slipper å oppdatere opplysninger om organisasjonen to steder.

I Oppstartsguiden, som dere finner i sidemenyen, får dere vite mer om løsningen og hvilke vurderinger dere som organisasjon må gjøre før dere implementerer den i deres systemer. Med denne guiden tilgjengelig, vil dere som organisasjon kunne ta et godt informert valg på om integrering mot Brønnøysundregistrene er noe dere ønsker å gjøre mulig i deres systemer.

Dere vil også ha konkret informasjon å gi til utviklerne av deres systemer for å vise hvordan de kan gå frem for å tilby dette. Dere vil også finne lenker til eksempelkode som kan brukes fritt av utviklere til å få på plass integrasjonsløsningen i akkurat deres systemer.