Frivillig arbeid gir bedre helse

Frivillig arbeid gir bedre helse

To til tre timer i uka med frivillig arbeid kan gi eldre mennesker bedre helse.

Publisert   | Sist oppdatert 

Forskning.no omtaler en ny studie publisert i Psychological Bulletin som har samlet resultatene fra 73 ulike undersøkelser utført i løpet av de siste 45 årene blant voksne amerikanere og kanadiere, og gir et bilde av hvilken effekt frivillighet har. Funnene i den samlede studien viste at frivillig arbeid kunne knyttes opp mot redusert depresjon, bedre helhetlig helse, psykisk velvære og færre fysiske begrensinger. Les hele saken på forskning.no her.