Medlemsvekst i organisasjonene

Medlemsvekst i organisasjonene

Frivillighet Norges medlemsundersøkelse høsten 2009 viste at over halvparten av organisasjonene har hatt medlemsvekst de siste fem årene. Rekrutteringen av frivillige har vært stabil i den samme perioden.

Resultatene i undersøkelsen er basert på svar fra 192 store og små frivillige organisasjoner med aktiviteter innenfor kultur og fritid, velferd, politikk, humanitært arbeid, miljø, religion og livssyn.

Hovedfunn:

• Over halvparten av organisasjonene rapporterer om medlemsvekst de siste fem årene.

• Hovedtrenden er at den frivillige innsatsen har vært stabil de siste fem årene.

• Et overveldende flertall av organisasjonene (94 %) ønsker å styrke arbeidet med å legge til rette for frivillige gjennom en målrettet innsats.

Mer informasjon

Last ned rapporten fra undersøkelsen (pdf)