Satellittregnskap for frivillig sektor

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør årlig et satellittregnskap for frivillig sektor. Satellittregnskapet bygger på tall og begreper fra nasjonalregnskapet, men er spesielt tilrettelagt for å belyse inntekter, utgifter og sysselsetting for virksomheter som driver på ideell og
frivillig basis.

Satellittregnskapet belyser verdiskapningen i frivillig sektor som ellers ikke kommer fram i det ordinære nasjonalregnskapet.

Satellittregnskapet for frivillig sektor er laget etter retningslinjer som er gitt i FNs Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts. De internasjonale retningslinjene bidrar til at tallene blir mest mulig sammenliknbare med tilsvarende beregninger i andre land.

Satellittregnskapet inneholder i dag ikke statistikk om organisasjonenes inntektskilder. Frivillighet Norge arbeider for at
satellittregnskapet videreutvikles slik at dette kommer på plass. Utviklingen
av satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner er finansiert
av kulturdepartementet.

 

Mer informasjon:

Hva er satellittregnskapet for frivillig sektor? Last ned faktaark (pdf)

Last ned: Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner (SSBs hjemmesider)

Last ned: Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts (fra United Nations Satistics Division)