Trossamfunn bidrar til inkludering

Trossamfunn bidrar til inkludering

Trossamfunn kan bidra positivt til inkludering av innvandrere i samfunnet. Det viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Rapporten ”Trossamfunn, innvandring og integrasjon” er en oversikt over norsk og internasjonal forskning på trossamfunn som integreringsarena i sivilsamfunnet, skrevet på oppdrag av Tros- og livssynsutvalget. Utvalget er nedsatt av Kulturdepartementet og skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk.

I rapporten trekkes det frem at trossamfunn har ulik innvirkning på sine medlemmer. Hvorvidt de fremmer integrering er avhengig av faktorer som trosinnhold, organisasjonsform og grad av religiøsitet. Katolske trossamfunn brukes som eksempel på etnisk og kulturelt overskridende møteplasser som kan være positive med tanke på sosial kontakt, språklig oversettelse og informasjon om det nye vertslandet. Dette kan være positivt for integrering, men kan samtidig forhindre kontakt med majoritetsbefolkningen og på den måten virke omvendt. I Norge er slike trossamfunn mindre fremtredende enn i andre land, men sentralt for mange nykommere.

- Trossamfunnets sosiale rolle i sivilsamfunnet er mindre sentral i Norge og de andre nordiske landene, enn i for eksempel USA. I Norden utgjør andre frivillige foreninger, og særlig barne- og ungdomsaktiviteter i nærmiljøet, viktige møteplasser for barn og foreldre, sier prosjektleder Jill Loga til www.sivilsamfunn.no

Rapporten kan lastes ned her: http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-003