Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS

Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Ideelt nettverk og KS bedrift har siden 2015 hatt en samarbeidsavtale med regjeringen og KS om leveranser av helse- og sosialtjenester. Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til et dialogmøte 13. juni der evaluering av samarbeidsavtalen var et sentralt tema. Les mer » om - Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS