Systematisk arbeid for mangfold

Systematisk arbeid for mangfold

Publisert   | Sist oppdatert 

Hvilke løsninger finnes for å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte? Dette var spørsmålet da rundt 40 organisasjoner stilt opp til andre seminar i Inkludering på topp 16. september.
Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, utfordret alle organisasjoner til å se på seg selv. –Skal man få endring må man først erkjenne at man har en utfordring. Og så må man gjøre ord til handling.
 Les mer » om - Systematisk arbeid for mangfold

Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

Publisert   | Sist oppdatert 

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge overrakte tirsdag 17. september vår kartlegging av eksisterende «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning til Kulturminister Trine Skei Grande. Siden Granavolden-plattformen ble offentliggjort har Frivillighet Norge jobbet med våre anbefalinger for hvordan Fritidskortet bør innrettes. Les mer » om - Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

Inkludering på topp?

Inkludering på topp?

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Som en del av folks liv og som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet, har vi et ansvar for at våre ledere, ansatte og tillitsvalgte kommer fra hele befolkningen. Vi har bedt fem generalsekretærer fra noen av de store organisasjonene om å si noe om hva organisasjoner må lykkes bedre med fremover. Les mer » om - Inkludering på topp?