Frivillighet Norges høringssvar på Scheelutvalget

Frivillighet Norges høringssvar på Scheelutvalget

Publisert   | Sist oppdatert 

Her er Frivillighet Norge sitt høringssvar til Finansdepartementet på NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.