Frivillighet Norges notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring

Frivillighet Norges notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring

Publisert   | Sist oppdatert 

Her finner du Frivillighet Norges høringsnotat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring den 20. oktober 2015.