Høringssvar på Deloittes kartlegging av kostnadsstrukturen i frivillige organisasjoner

Høringssvar på Deloittes kartlegging av kostnadsstrukturen i frivillige organisasjoner

Publisert   | Sist oppdatert 


Deloittes rapport viser at organisasjoner med liten økonomi får utbetalt for lav momskompensasjon i forhold til reelle momskostnader, mens organisasjoner med stor økonomi får utbetalt for høy kompensasjon i forhold til reelle momskostnader. Frivillighet Norge ber om at beregningsnøkkelen for momskompensasjon endres.

Les hele høringssvaret her.