Statsbudsjettet 2014: Frivillighet Norges høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014: Frivillighet Norges høringsinnspill

Finanskomiteen avholdt 05.11. høring om neste års statsbudsjett. Her er våre innspill.

Publisert   | Sist oppdatert 

I våre høringsinnspill tok vi blant annet opp følgende tema.

  • Momskompensasjonsordningen: den må bli rettferdig og robust, og reglene for deltakelse entydige.
  • Skattefradragsordningen for gaver: Politkerne må øke beløpsgrense fra 12 000 kr til 25 000 kr for privatpersoner og innføre beløpsgrense på 100 000 kr for bedrifter.
  • Herreløs arv: Etablere ordning som sikrer at all herreløs arv tilfaller de frivillige organisasjonene.

Last ned hele høringsnotatet her.