Statsbudsjettet 2014: Innspill til familie- og kulturkomiteen

Statsbudsjettet 2014: Innspill til familie- og kulturkomiteen

Frivillighet Norge presenterte 12.11 våre innspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Publisert   | Sist oppdatert 

Blant sakene vi tok opp var:

  • Momskompensasjonsordningen
  • Forskning på frivillighet
  • Tilskudd til studieforbund

Les notatet med hele Frivillighet Norges innspill til komiteen her.