Nyhetsbrev uke 19

Publisert   | Sist oppdatert 

Erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen

Frivillighet Norges erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er klar. En arbeidsgruppe jobber nå med forslag til endringer i ordningen. Les mer her

Lite offensiv integreringsmelding

I dag la Integreringsminister Sylvi Listhaug fram stortingsmeldingen om ny integreringspolitikk. Tiltakene i meldingen står i kontrast til forventningene regjeringen har om at frivillige organisasjoner skal gjøre mer for integreringen av flyktninger og asylsøkere. Les mer her

Frivillighet Norges kommentarer til revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble offentliggjort den 11. mai. Her og her er Frivillighet Norges kommentarer. 

Frivillighet Norges kommentarer til Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Frivillighet Norge sendte fredag 6. mai disse kommentarer til NOU 2015: 12: Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering til Finansdepartementets Finansmarkedsavdeling. Les mer her.  

Innspillmøte med organisasjonene om kommunal frivillighetspolitikk i Meldal kommune

Meldal kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bistå i videreutviklingen av kommunens frivillighetspolitikk. Som et ledd i dette arbeidet ble det arrangert et kveldsseminar den 27. april. Les mer her

Innsending av regnskap og betaling av kontingent

10. mai sendte vi ut informasjon om rutiner i forbindelse med betaling av kontingent. Det første som må gjøres er å sende inn godkjent regnskap for 2015. Dette sendes til kontingent@frivillighetnorge.no innen 3. juni. På bakgrunn av denne informasjonen vil dere få tilsendt faktura på medlemskontingenten for 2016/2017. Mer informasjon finnes også på nettsiden

Send inn spørsmål til Frivillighetsbarometeret

Sammen med TNS Gallup gjennomfører Frivillighet Norge hvert år befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret, og det er også mulighet for organisasjonene å stille egne spørsmål. Dersom dere ønsker mer informasjon om dette kan dere kontakte politisk rådgiver i Frivillighet Norge, Morten Johansen, per e-post: mortenj@frivillighetnorge.no.

Søk på Reklame For Alvor 

Søk på Reklame For Alvor (reklamebransjens dugnad for en ideell sak). Alle landsdekkende organisasjoner eller grupperinger som arbeider ideelt for et humanitært eller samfunnsorientert formål kan søke om å bli tildelt kampanjen. Under RfA bidrar reklamebyråer, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall medieeksponeringer og arbeidstimer. Søknadsfrist: 20. mai. Les mer her

Møteplass Tøyen

Tirsdag 14. juni lager vi en møteplass for frivillighet på Tøyen Torg fra kl. 15 til 19. Målet er å vise frem organisasjoner, personer, initiativ, foreninger og andre som jobber med frivillighet. Vi ønsker at det skal være lett for Tøyens befolkning å bli frivillig og engasjere seg i nærmiljøet. Se mer informasjon på nettsiden.  

Frivillighetens spørretime 2016

Frivillighetens spørretime blir i år lagt til torsdag 16. juni. Hold av dato. Mer info kommer. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!