Nyhetsbrev uke 2

Publisert   | Sist oppdatert 

Film fra Topplederkonferansen 2017 

Topplederkonferansen 2017 ble arrangert på Sentralen i Oslo torsdag 12. januar. Tema for konferansen var ”Katedral på børsen, samarbeid mellom frivillighet og næringsliv”. Konferansens åpningsinnlegg ble holdt av kulturminister Linda Hofstad Helleland og hovedinnlegget ble holdt av Sven Mollekleiv, direktør for bærekraft i DNV GL og president i Norges Røde Kors. Les mer om TK17 her og se film av hele konferansen her

Partiene vil styrke momskompensasjonsordningen

Under partidebatten om frivillighetspolitikk på frivillighetens topplederkonferanse var det stor enighet om at støtten til frivilligheten må styrkes og at dette må gjøres gjennom frie midler. Et gjennomgående tema ble momskompensasjonsordningen. Alle partiene unntatt Høyre og FrP lover å innfri full momskompensasjon i neste regjeringsperiode. Les mer her

Frivillighetsbarometeret 2016

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar TNS. Frivillighetsbarometeret ble lansert på frivillighetens topplederkonferanse torsdag 12. januar. Årets Frivillighetsbarometer viser at to tredjedeler av befolkningen opplever det som positivt om en bedrift samarbeider med en frivillig organisasjon de er positive til. Imidlertid oppleves det som negativt om man er kritisk til organisasjonen som bedriften samarbeider med. Les mer og se hele Frivillighetsbarometeret 2016 her

Inkluderende rekruttering – Har din organisasjon åpne dører for alle?

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker velkommen til et nytt halvdagsseminar om inkluderende rekruttering til frivillige organisasjoner torsdag 16 februar 2017 kl 09-12 (med frokost fra kl 08.30) på Sentralen i Oslo. Vi deler fakta om engasjerte frivillige og gir deg inspirasjon og nye tanker inn i 2017. Blant annet vil byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet, Frode Kyvåg snakke om viktigheten av inkludering i frivillighetens felleskap, og Synne Sætrang fra Institutt for Samfunnsforsking vil snakke om nye former for mobilisering av frivillige. Seminaret er gratis men krever påmelding.

Mange lot seg engasjere av Frivillig.no nyttårskampanje

Frivillig.no sin nyttårskampanje gikk i gang den 25. desember med film på reklamefrie dager, digitale boards i Oslo og videobudskap i sosiale medier. Budskapet om nyttårsforsetter nådde ut til 900.000 personer bare på Facebook i romjula. Fra 2 januar fremmet vi over 25 ulike oppdrag for organisasjoner over hele landet. Disse nådde ut til over 1.400.000 personer og ble likt eller kommentert på av over 25.000 personer, bare på en uke. Av de som besøkte Frivillig.no i perioden var 75% nye besøkende og 730 av dem meldte seg opp på et frivillig oppdrag. De nye frivillige har fordelt seg fint på mange ulike oppdrag over hele landet. Vi håper at de får svar fra organisasjonene de har meldt seg til denne uken. Husk at engasjement er ferskvare!

Arbeidsverkstad om frivilligpolitikk i Eid kommune

Har de lokallag i Eid kommune? Tips dei om at Eid kommune skal utforme ein kommunal frivilligpolitikk og inviterer lag og organisasjonar til ein arbeidsverkstad for å gje innspel. Dette skjer 25. Januar i Operahuset Nordfjord. Les meir og meld dykk på her.

Frokostmøte om pensjonistenes frivillighet

9. februar inviterer Statens seniorråd til møte om hvordan man kan rekruttere flere pensjonister til. På programmet står blant annet presenterer overraskende tall fr NyAnalyse og innlegg fra Frivillighet Norge. Les mer her

Støtteordninger

1. Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en helt ny støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge. Søknadsfrist 1. mars. Les mer her.

2. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet.

Målet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er først og fremst seniorer og eldre. Søknadsfrist 31. januar. Les mer her.

3. Støtte til integrering

Justisdepartementet har støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke på for å gjennomføre blant annet aktiviteter på asylmottak og informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere. Diverse søknadsfrister. Les mer her.

Nytt workshophefte

Ønsker du å utvikle organisasjonen din og å inkludere flere? Start gjerne året med en workshop om inkludering fra Frivillighet Norge. Nå har vi oppdatert workshopheftet vårt. Les om workshops og heftet her

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!