Nyhetsbrev uke 36

Publisert   | Sist oppdatert 

Forum for inkludering

15. september er det ny samling i Forum for inkludering. Frivillighet Norge utarbeider ein rapport om dei frivillige organisasjonane sine erfaringar i samband med flyktningsituasjonen hausten 2015. På samlinga gjennomfører vi ei fokusgruppe for å innhente erfaringar til rapporten. Vi får også høyre om Det Norske Teatret si framsyning om flyktningsituasjonen Festning Europa. Les meir om forumet her

Rapport om erfaringer fra flyktningsituasjonen

Frivillighet Norge har startet et arbeid med å lage en rapport om frivillige organisasjonenes erfaringer i forbindelse med flyktningkrisen høsten 2015. Formålet med rapporten er å vise sivilsamfunnets bidrag til håndteringen av krisen og den påfølgende perioden, mottaket av flyktningene og hvilke forbedringspunkter og erfaringer som er nødvendig for å møte lignende situasjoner i fremtiden. Les mer her

Positivt at byråden ønsker ideelle aktører

Den siste tiden har det vært stor diskusjon om driften av særlig sykehjem i Oslo kommune. Frivillighet Norge er glad for at Oslos byråd for eldre- helse- og sosialtjenester, Inga Marthe Thorkildsen framhever verdien av ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet så sterkt som hun gjør. Les mer her.  

Pris til helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon

Helseprisen er ExtraStiftelsens utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon. Vinneren får et diplom og et pengebeløp på 100.000 kroner. De to andre finalistene får 25.000 kroner hver. Det er organisasjonen som står bak prosjektet som får pengene. Forslag til aktuelle prosjekter kan fremmes av organisasjonene innen 15. september. Helseprisen vil bli delt ut på Frivillighetsprisen fag & fest mandag den 5. desember på Månefisken i Oslo. Les mer her.  

Husk ExtraStiftelsens  søknadsfrister 15. september

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. 15. september løper den første søknadsfristen for Helseprosjekter ut. Og søknadsfrist for ExtraExpress-midler er også denne dagen. Se hvordan du søker midler her, og les gjerne også retningslinjene for de ulike søknadsordningene.

Workshop om styrkebaserte arbeidsmåter – psykisk helse i folkehelsearbeidet

Helsemyndighetene satser på psykisk helse i folkehelsearbeidet og ønsker å støtte kommuners arbeid på feltet. Helsedirektoratet inviterer i den anledning til seminar om styrkebaserte arbeidsmåter for å inspirere kommuner. Påmelding og program her

Kurs for små og nystarta organisasjoner 

Programmet for høstens kurs for små og nystarta organisasjoner er nå klart. Du kan melde deg på kurs innenfor blant annet ledelse, kommunikasjon og effektiv bruk av gratis IT-tjenester. Se her for mer informasjon.  

Kartlegging av frivilligheten i Fjell kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Fjell på oppdrag fra Fjell kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten her som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Fjell? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til hanne@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 23.09.16.

Mange nye frivillige via Frivillig.no!

Norske organisasjoner rekrutterer allerede 4 ganger så mange frivillige gjennom frivillig.no som våre svenske naboer gjør gjennom deres tilsvarende nettside. Etter at vi startet en kampanje i august ser vi en markant økning i interessemeldinger på oppdrag som ligger på ‪frivillig.no. Nå oppfordrer vi organisasjonene til å fortsette å registrere seg og legge ut nye oppdrag! For øyeblikket har vi 462 organisasjoner og får inn ca 50 registrerte interessemeldinger pr dag, og dette øker! Så om din organisasjon har behov for nye frivillige så er det bare å slenge seg med på bølgen!

Det er veldig viktig å besvare de interessemeldingene som dere får inn!

Våre undersøkelser viser at jo fortere de som har sendt melding får svar jo større sjanse for at de blir fornøyde og frivillige. Vi har oppdatert Frivillig.no med en ny liste over dine frivillige som gjør det enklere å holde oversikt over hvem dere har kontaktet.

Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

Har du lyst til å lære mer om det å være frivillighetskoordinator i eldreomsorgen, få et faglig nettverk og veiledning til å starte ditt eget prosjekt? Verdighetsenteret tilbyr en unik, tverrfaglig videreutdanning innenfor frivillighetskoordinering – eldreomsorg med studiested i Bergen og Oslo. Den samlingsbaserte utdanningen skal kvalifisere deg til å mobilisere, organisere og lede frivillig innsats og bidra til økt motivasjon, inspirasjon og kompetanse. Det er fortsatt et par ledige plasser på utdanningen som starter i Oslo i oktober. Mer info og påmelding her.  

Studenter innoverer frivilligheten

Over 350 studenter fra ulike studier på Høyskolen i Oslo samlet seg til innovasjonscamp 30. og 31. august. Målet var å komme opp med den beste ideen som kunne styrke samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og næringslivet. Les mer her

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!