Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene nedsettes av styret, og går systematisk til verks på politiske og organisatoriske områder som er spesielt aktuelle og som krever en kontinuerlig oppfølging.

Saksområdene er mer konkrete enn for nettverksgruppene. Arbeidsgruppene kan for eksempel utarbeide detaljerte saksutredninger for aktuelle politiske saker, eller fungere som referansegrupper for medlemmer i offentlige utvalg og komiteer. Gruppene består av representanter for de organisasjonene som er interessert i tematikken, og er åpne for alle medlemsorganisasjoner.

Arbeidsgruppen "Samarbeid mellom næringsliv og frivillighet" jobber i 2017 med å utvikle et dokument med prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor. Arbeidsgruppen skal tydelig beskrive og analysere både de positive mulighetene og de dilemmaene og risikoområdene slikt samarbeid kan innebære. Dokumentet skal legges fram for Frivillighet Norges årsmøte i november 2017.

Arbeidsgruppen "Veileder for lokale frivillige organisasjoner" har i 2013 bidratt til å utvikle en veileder om lokal frivillighetspolitikk. Arbeidsgruppen hadde sitt siste møte i oktober, og veilederen skal publiseres i begynnelsen av desember 2013.