Registrer en talsperson fra en frivillig organisasjon

Registrere en talsperson
  1. Frivillighet Norge samler personer som er aktuelle å invitere til å holde innlegg, delta i debatter eller uttale seg i media innen forskjellige tema i frivilligheten. Listen vil bli publisert på Frivillighet Norges nettsider. Vil du stå på denne listen så send inn din informasjon under.

  2. Tema jeg kan uttale meg om