MIFF - Med Israel for Fred

MIFF - Med Israel for Fred

MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

MIFF- Med Israel for Fred er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

Telefon nummer: 41 17 67 80

Postadresse: Postboks 9101. 3006 Drammen

Nettside: www.miff.no

E-mail: post@miff.no