Caritas Norge

Caritas Norge

Organisasjonen ble opprettet av Oslo Katolske Bispedømme i 1964 og er Den katolske kirke i Norges organisasjon for velferdsarbeid blandt innvandrere og de svakest stilte i landet samt bistandsarbeid i fattige land.

Nettside: www.caritas.no

E-post: caritas@caritas.no

Telefon: 23334360

Faks: 23334361

Postadresse: Postboks 5256 Majorstua

Besøksadresse: Fagerborggt. 17

Postnr/Poststed: 0360 Oslo