CISV Norge

CISV Norge

Organisasjonen har som formål å arbeide for en fredeligere verden gjennom større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom fra ulike land og kulturer få mulighet til å bli kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd.

Nettside: www.cisv.no

E-post: norway@cisv.org

Telefon: 95 02 82 96

Postadresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Besøksadresse: Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo