Foreningen Norden

Foreningen Norden

Foreningen Norden arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grensehindre.
Vi er en nordisk kulturbærer og har siden 1919 vært en pådriver for nordisk samarbeid.

Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, bibliotek, kommuner og organisasjoner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.

Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske land og selvstyrte områder har vi rundt 50.000 medlemmer.

Foreningen består av over 90 lokallag, og samarbeider med mange organisasjoner og bedrifter. Rundt 500 skoler og bibliotek er med i foreningen.

Nettside: www.norden.no

E-post: foreningen@norden.no

Telefon: 22 51 67 60

Faks: 22 51 67 61

Postadresse: Harbitzalleen 24

Postnr/Poststed: 0275 Oslo