Familieklubbene i Norge

Familieklubbene i Norge

Familieklubbene er for familier som er berørt av rusproblemer. Tilbudet er like mye rettet mot pårørende som den rusmisbrukende selv. Deltakelsen er gratis og det kreves ingen henvisning fra lege, sosialkontor eller andre behandlende instanser.

Nettside: www.familieklubb.no

E-mail: postmaster@familieklubb.no

Telefon nummer: 41 68 71 71

Faks: 23 21 45 01

Postadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0181 Oslo