Forbund for kjemisk miljøintoleranse

Forbund for kjemisk miljøintoleranse

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse tror at mennesker med kjemisk miljøintoleranse er en stor ressurs som har mye å tilby samfunnet, hvis miljøet blir godt nok tilrettelagt. Det miljøet vi trenger for å holde oss friske er sannsynligvis det beste for alle. Vi tror på positiv informasjon der vi i samarbeid med de ulike aktørene kommer fram til best mulige løsninger for alle.

Formål:

 • Forbundet skal arbeide for at helsemyndighetene aksepterer kjemisk miljøintoleranse som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer.
 • Forbundet skal arbeide for saklig informasjon og dermed øke samfunnets kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse
 • Forbundet skal fremme et best mulig samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund
 • Forbundet skal fremme samarbeid utover landegrensene.
 • Forbundet skal arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i samfunnet generelt.
 • Forbundet skal jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med kjemisk miljøintoleranse
 • Forbundet skal arbeide for å fremme forskning omkring kjemikalieoverfølsomhet.
 • Forbundet skal arbeide for å fremme tilgjengeligheten av duftnøytrale produkter til rengjøring og personlig pleie, i tråd med NAAF sin handlingsplan.
 • Forbundet skal ha et verdinøytralt ståsted.
 • Forbundets medlemmer forplikter seg til enhver tid å uttale seg med respekt overfor andre mennesker.
 • Forbundets arbeid vil utøves i hele Norge.

Nettside: www.intoleranse.no 

E-mail: post@intoleranse.no 

Telefonnummer: 

Postadresse/besøksadresse: Dag Helle, Sætervegen 131

Postnr/Poststed: 2114 Disenå