Home-Start Familiekontakten Norge

Home-Start Familiekontakten Norge

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Årsrapporten for 2017 viser at 1082 familier har mottatt støtte og hjelp fra 793 familiekontakter. Våre familiekontakter har ukentlig besøkt 2293 barn i disse familiene.

Frivillige (familiekontaktene) må gjennomføre et forberedelseskurs. Hver avdeling ledes av en ansatt koordinator.

Nettside: www.homestartnorge.no

E-mail: post@homestartnorge.no

Postadresse: Postboks 1 Røa, 0701 Oslo

Besøksadresse: Tore Hals Mejdells vei 8, 0751 Oslo