LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. LEVE har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte omsorg og støtte. LEVE arbeider også for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk, bl.a. gjennom Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september og andre prosjekter.

Fylkeslagene i LEVE har ulike tilbud, men alle har et sorgstøttetilbud til etterlatte ved selvmord. Ta kontakt med fylkeslaget der du bor eller LEVEs sekretariat; vi vil forsøke å hjelpe deg på best mulig måte.

Nettsted: www.leve.no

E-mail: post@leve.no 

Telefon nummer: 22 36 17 00

Adresse: St. Olavs plass 2

Postnr/Poststed: 0165 Oslo