Natteravnene

Natteravnene

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid.

 Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige , og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Nettside: www.natteravnene.no

E-mail: post@natteravnene.no

Telefon nummer: 23002120

Faks: 23002121

Postadresse: Postboks 9402 Grønland

Besøksadresse: Storgata 28

Postnr/Poststed: 0135 Oslo