Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom

NBfU er en organisasjon av og for svaksynte og blinde ungdommer. Gjennom likemannsarbeid og habilitering på lokale og landsdekkende kurs og aktiviteter, og interessepolitisk engasjement, jobber vi for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemmede.

Nettside: www.nbfu.no

E-mail: kontoret@nbfu.no

Telefon nummer: 23215057

Postadresse: Postboks 5900 Majorstua

Besøksadresse: Sporveisgata 10

Postnr/Poststed: 0308 Oslo