Norske Redningshunder

Norske Redningshunder

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

Nettside: www.norske-redningshunder.no

E-mail: post@norske-redningshunder.no

Telefon nummer: 02615 (8-16)

Postadresse: Tamburveien 5

Postnr/Poststed: 1406 Ski