Organisasjonen Voksne for Barn

Organisasjonen Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Organisasjonen ble stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. 1996 skiftet organisasjonen navn til Organisasjonen Voksne for Barn.

Barn og unge har behov for å bli tatt vare på og respektert både i hjemmet, blant fagfolk som jobber med barn og når beslutninger tas. Voksne for Barns visjon er at hele samfunnet skal prioritere barndommen

– sette barn og unge først!

Nettside: www.vfb.no

E-mail: vfb@vfb.no

Telefon nummer: 23100610

Faks: 23100611

Postadresse: Stortorvet 10

Besøksadresse: Stortorvet 10

Postnr/Poststed: 0155 Oslo