stiftelsen CRUX

stiftelsen CRUX

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse med 17 virksomheter innen helse og sosialfeltet.

Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. I tillegg driver vi et bredt oppfølgingsarbeid med blant annet bo- og arbeidstrening, for mennesker med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Kirkens Sosialtjeneste har også ett tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Nettside: https://stiftelsencrux.no/

E-mail: hovedkontoret@kirkenssosialtjeneste.no

Telefon nummer: 23 32 75 50

Faks: 23 32 75 51

Postadresse: Storgata 10b

Postnr/Poststed: 0155 Oslo