Stiftelsen Robin Hood Huset

Stiftelsen Robin Hood Huset

Stiftelsens formål er å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte.

Robin Hood Huset skal også være en arena for sosiale aktiviteter, selvhjelpsvirksomhet, likemannsarbeid og sosialpolitisk interessearbeid som kan bidra til å fremme brukernes sosiale nettverk og velferd. Stiftelsen kan også i egen regi drive informasjons- og opplysningsvirksomhet, møtevirksomhet og på annen måte fremme brukernes interesser ved å synliggjøre aktuelle velferdsproblemer. Møtestedet skal være rus- og rusmiddelfritt og livssynsnøytralt, og stiftelsen skal være partipolitisk uavhengig.

Nettside: www.robinhoodhuset.no

E-mail: post@robinhoodhuset.no

Telefon nummer: 55 96 00 14

Postadresse: Postboks 959 Sentrum

Besøksadresse: Holllendergaten 3

Postnr/Poststed: 5808 Bergen