Termik Rana

Termik Rana

Termik står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer, kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i  kommunen.

Nettside: www.rana.termik.no

E-mail: termik@rana.kommune.no

Telefon nummer: 95 02 00 66

Postadresse: Frivillighetens Hus, Sørlandsveien 62

Besøksadresse: Frivillighetens Hus, Sørlandsveien 62

Postnr/Poststed: 8624 MO I RANA