Ahmadiyya Muslim Jamaat

Ahmadiyya Muslim Jamaat

Tittel: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn (AMJ Norge)
Ingress: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn ble stiftet i 1957, er Norges første muslimske menighet, og kjent for Nordens største moske, Baitun Nasr, på Furuset i Oslo.

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn er opptatt av å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier gjennom dialog, argumentasjon og nestekjærlighet. Det forfekter fred, toleranse, kjærlighet, forståelse mellom troende av forskjellige religioner og et skille mellom stat og religion. Ahmadiyyamuslimer arbeider under mottoet «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen».

 

Nettside: https://www.ahmadiyya.no

E-post: kontakt@ahmadiyya.no

Telefon - Hoved imam: +47 954 66 383

Telefon – Skolebesøk:+47 910 00 457

Presse: pr@ahmadiyya.no

Postadresse:Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo

Besøksadresse:Søren Bulls vei 1, 1051 Oslo