Åpen folkekirke

Åpen folkekirke

Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal erfare at de er hjertelig velkommen.

Post- og besøksadresse: Asker terasse 47, 1384 Asker

Telefon: 41620552

Adresse: www.apenfolkekirke.org

E-post: aapenfolkekirke@gmail.com