Buddhistforbundet

Buddhistforbundet

Buddhistforbundet ble stiftet i 1979 og er Norges største buddhistiske trossamfunn og en paraplyorganisasjon med 13 tilsluttede buddhistiske organisasjoner.

Buddhistforbundet er opptatt av å legge forhold til rette for at de tilsluttede gruppene skal kunne utvikle seg best mulig innenfor de de rammer av forpliktelser, rettigheter og muligheter som storsamfunnet legger til rette for. I tillegg arbeider Buddhistforbundet, ofte i samarbeid med andre organisasjoner, for å påvirke politiske beslutningsprosesser slik at disse rammevilkårene skal bli enda bedre.

Nettsted: http://buddhistforbundet.no/

E-mail: buddhistforbundet@gmail.com

Telefon nummer: 22 17 70 19

Postadresse: Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo,

Besøksadresse: Granlandsleiret 39, 0190 Oslo