Det Norske Bibelselskap

Det Norske Bibelselskap

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boken i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord "på et språk de forstår og til en pris de kan betale". De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.

Nettside: www.bibelselskapet.no

E-mail: dnb.felles@bibelselskapet.no

Telefon nummer: 22 93 27 00

Faks: 22 93 27 27

Postadresse: Postboks 6624 St. Olavs plass

Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3

Postnr/Poststed: 0129 Oslo