Humanistforbundet

Humanistforbundet

Humanistforbundet er en landsdekkende organisasjon for alle humanister. Forbundet står for en moderne og inkluderende humanisme og arbeider med utredning og veiledning i verdispørsmål. Forbundets fagområder inkluderer menneskerettigheter, miljø og samfunn, folkehelse, naturressurser og dyrevelferd. Humanistforbundet tilbyr gratis og livssynsnøytrale seremonier.

Nettsted: http://www.humanistforbundet.no/

E-mail: postmottak@humanistforbundet.no

Telefon nummer: 21 89 99 10

Faks: 21 89 99 19

Postadresse: Møllergata 24

Postnr/Poststed: 0179 Oslo